Stort Grattis !!

Stort Grattis till Per-Helmer Svegårdh som blev segerrikaste amatörtränare på Östersundstravet 2013! Stort Grattis även till Assar Strömberg som placerade sig 6a på samma lista!

Nu hoppas vi på ytterligare ett framgångsrikt år för Hotingtravets alla amatörer!

Lycka till 2014 !

God Jul och Gott Nytt År !

Jul13

TACK för travveckan i Hoting 2013 – Ännu ett lyckat evenemang. Tack till ALLA!

Travdagar 2014: Lördagen den 5/7, Tisdagen den 8/7 (lunchtrav) samt Fredagen den 11/7

Ponnytrav 2014: Söndagen den 6/7 och Onsdagen den 9/7

I övrigt pågår planeringen för fullt !!

Vi önskar Er en GOD JUL och ETT GOTT NYTT TRAVÅR !

Välkommen tillbaka till Hoting 2014 !

 

Tack till våra sponsorer!

Det är många som varje år sponsrar Hotingtravet i olika former. Utan Er vore det inte möjligt att genomföra våra tävlingar, varför vi vill rikta och stort och hjärtligt tack till Er alla! Dessa är våra sponsorer travveckan 2013: http://www.hotingtravet.com/sponsorer-2013/

Ett stort och lika hjärtligt tack till alla Er som ställer upp med Er tid och hjälper oss på olika sätt, snickare, målare, fixare, ”donare”… Ni är ovärderliga, tack!!!

1 9 10 11 12 13