In Memoriam

En fighter har forladt os,,sv,efter en lang kamp og sygdom,,sv,John Ove Vedin,,en,et omrejsende freak og en reel Hoting Travelodge Enthusiast har altid arbejdet med og opdrættet North svenske heste det meste af sit liv,,sv,Lappnit,,la,Busnit og Mini Nita er nogle af de mest succesfulde heste af John Ove og efter flytningen til Hoting han havde og udøvede hestene ud på racerbanen Anders næs,,sv,John Ove har altid været der med en hjælpende hånd i alle vores bestræbelser på at holde Hoting trav levende faciliteter og funktionel,,sv,både før,,sv,under og efter vores konkurrencer,,sv, efter lång kamp och sjukdom. John Ove Vedin, en travfantast och en riktig Hotingtravsentusiast har alltid jobbat med och fött upp nordsvenska hästar under en stor del av sitt liv. Lappnit, Busnit och Mini Nita är några av de framgångsrika hästarna hos John Ove och efter flytten till Hoting har han haft och tränat hästarna ute på travbanan på Andersnäset. John Ove har alltid funnits där med en hjälpande hand i allt vårt arbete med att hålla Hotingtravets anläggningar levande och funktionell, både före, under och efter våra tävlingar. John Ove var venlig / hjælpsom ven og ledsager, der ofte stod op og hjalp mest af tiden, og der var meget trav og hest, der talte på arbejdspasset og kaffepauser med banden ud på joggingbanen,,sv,Vi skylder dig alle en stor tak for den tid, vi fik med dig,,sv,John Ove og det arbejde, du hjalp os med,,sv,Hvil i fred,,sv,Board Hotingtravet,,sv,gm,,en,Sven-Olov,,sv.

Vi är alla skyldig Dig ett stort TACK för den tid vi fick tillsammans med Dig, John Ove och det arbete Du hjälpt oss med.

Vila i frid

Styrelsen Hotingtravet

gm

Sven-Olov