Live-oppdatering av nettstedet

Før årets Hotingsvägen Trav kommer vi til å prøve å ha litt “leve oppdatere” på nettsiden. Det kan være alt fra svar på hva som skjer rundt stallen skråningen og offentlig sted. Som; du kan ikke være der, er det håp om at du vil fortsatt få en liten dose av Hotingsvägen Trav-følelsen!