Nieuwe stallen

Vooruitlopend op deze zomer draven week, het werk is vol van het oordeel 8 nya boxarn, als snickrades tijdens de winter. Vers geschilderd en fijn, ze hoopten tijdens de draf Week te worden gestart.

Van het beeld visuele Sigbritt & Helge genieten voordat die nieuwe boxen in de stallen 6.Helge och Sigbritt njuter framför de nya boxarna