TACK till våra sponsorer!

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt TACK till alla våra trogna sponsorer. Ni är ovärderliga och utan er inget Hotingtrav!

Våra sponsorer hittar ni dels i travprogrammet, men även under Loppsponsorer 2016

Återigen, STORT TACK!!