Tirsdagens hjelpende hånd

I år deler Lennart Elm og Magnus Pettersson fra sine linjer til de ukentlige trav dager, Mange takk til gutta!

Hvordan har de brutte linjer foran andre reiser dagen, de er også under www.hotingtravet.com/travtips:

alm Rader

V5

1) 5-7 (9-4)
2) 2-6-9 (1-3)
3) 4-5-10-11 (13-2)
4) 1-5-8-11 (12-3)
5) 6 (1-2)

Kostnader 96 kr

V4

1) 1-6-9-10 (5-2)
2) 4-7 (6-1)
3) 4 (1-6)
4) 1-2-3-4-7-8 ( 5-6)

Kostnader 96 kr

V3

1) 3-4-5-6-7 ( 9-8)
2) 4 ( 1-5)
3) 4-8 ( 2-5)

Kostnader 100 kr

Petterssons rader

V5

1) 1-4-5-7 (9-8)
2) 1-2-3-6-9 (8-5)
3) 5 (11-4)
4) 1-2-3-11-12 (8-6)
5) 1 (6-11)

Kostnader 100 kr

V4

1) 1-5-6-8-9 (10-2)
2) 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (7-1)
3) 4 (1-6)
4) 1 (2-4)

Kostnader 90 kr

V3

1) 3-4-5-6-7
2) 4
3) 4-8

Kostnader 100 kr