Vakantie Week 2019

Het stof van de Hotingtravet-editie van 2018 heeft zich nauwelijks kunnen nestelen, dat wil niet zeggen dat we al vol focus op 2019!

Als we dat we willen, dan is de 2019-jaar Hoting Travelodge run 6-9-12 Juli (lördag, Dinsdag, vrijdag). U kunt dus al voorlopig schema van de week van uw agenda!

Welkom op de Hoting circuit 2019!