Experternas tips

Tipshjälp inför 2016-års finaldag

Magnus Pettersson

LD 1: 13
LD 2: 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13
Antal rätt: 1

V4-1: 1-6
V4-2: 1-5-8-10-13
V4-3: 4-5-6-7-13
V4-4: 4
Antal rätt: 3

V65-1: 1-6-7
V65-2: 5
V65-3:1-6
V64-4: 13
V65-5: 6-7-13
V65-6: 2-7-8-10-11
Antal rätt: 4

Lennart Elm

LD 1: 1-2-5-11-13
LD 2: 5-12
Antal rätt: 1

V4-1: 1-6
V4-2: 13
V4-3: 1-5-6-7-13
V4-4: 2-3-7-8-11
Antal rätt: 3

V65-1: 1-6-7
V65-2: 5
V65-3:1-6
V64-4: 13
V65-5: 1-6-7-13
V65-6: 2-7-8-11
Antal rätt: 4

Spel tisdag 12/7

Magnus Pettersson

V4
Avd 1. 1-7-10-12-13-14
Avd 2. 1
Avd 3. 1-3-6-12
Avd 4. 1-8
Antal rätt: 2

V5
Avd 1. 6
Avd 2. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11
Avd 3. 2-7-9-11-13
Avd 4. 4
Avd 5. 6-11
Antal rätt: 3

Lennart Elm

V4
Avd 1. 1-7
Avd 2. 1-8-9-10-12
Avd 3. 6
Avd 4. 1-3-6-8-9
Antal rätt: 2

V5
Avd 1. 1-2-3-4-6-11-12
Avd 2. 1-2-3-4-8-10-11
Avd 3. 7
Avd 4. 4-8
Avd 5. 6
Antal rätt: 3

Spel lördag 9/7

Magnus Pettersson

V4
Avd 1: 1, 2
Avd 2: 4, 6, 9, 11, 13
Avd 3: 2 XPECT THE UNEXPECTED
Avd 4: 1, 5, 6, 7, 8
Antal rätt: 3

V5
Avd 1: 4, 7, 8, 14
Avd 2: 4, 6, 8, 9, 14
Avd 3: 1, 2, 3, 7, 13
Avd 4: 13 BJÖRLI SVARTEN
Avd 5: 2 XPECT THE UNEXPECTED
Antal rätt: 3

Lennart Elm

V4
Avd 1: 1
Avd 2: 4-8-9-12-13
Avd 3: 2-10
Avd 4: 1-3-5-6-8
Antal rätt: 3

V5
Avd 1: 5-7-8-13-14
Avd 2: 6
Avd 3: 1-2-3-5-7
Avd 4: 4-6-9-13
Avd 5: 2
Antal rätt: 3