Vad händer under veckan?

Hotingtravet 2018

(Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felskrivningar)

Vi arbetar för fullt med att fylla årets Hotingvecka med aktiviteter. När programmet är klart läggs det ut här.