Was passiert während der Woche?

Hotingtravet 2018

(Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Tippfehler)

Vi arbetar för fullt med att fylla årets Hotingvecka med aktiviteter. När programmet är klart läggs det ut här.