Wat gebeurt er tijdens de week?

Hotingtravet 2018

(Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en typefouten maken)

Vi arbetar för fullt med att fylla årets Hotingvecka med aktiviteter. När programmet är klart läggs det ut här.