Bienvenido a la Reunión Anual,sv!

Välkommen till Hotingtravets Årsmöte!

Día: söndag den 26 mars

tiempo: 18.00

lugar: Konferensen, HIGH STREET 30. Hotingsvägen

Los casos contemplados en los estatutos.

Vi fikar tillsammans!

Bienvenida!

Western Ångermanlands Travsällskap (Hotingtravet)

Junta directiva