Velkommen til årsmøte,sv!

Velkommen til Hoting banekjøring årsmøte!

Dag: søndag 26 mars

Tid: 18.00

Plats: konferanse, HIGH STREET 30. Hotingsvägen

Saker etter vedtektene.

Vi har kaffe sammen!

Velkommen!

Western Ångermanlands Travsällskap (Hotingtravet)

Styret